9 Ağustos 2011 Salı

Otomatik Vana Seçerken Nelere Dikkat Etmeli


OTOMATİK VANA GÖVDESİ SEÇERKEN

1. Vana gövdesi,akışkana ait basınç ve sıcaklık parametleri-
ne uygunmu.Basıncın hem statik hemde dinamik basınç
toplamlarına denk olabileceğini unutmayın.

2. Vananın tanımlanan basınç düşümünde istenilen debiyi,
maksimum diferansiyel basınç aralığı içerisinde,temin
ettiğinden emin olun.

3. Pompa basma basıncı vana üzerindeki basınç düşümlerini
yenecek büyüklükte olmalıdır.

4. Uygulamaya göre sızdırma yüzdesinin istenilen değerlerde
olup olmadığını kontrol edin.

5. Üç yollu vanalar eşit yüzdeli olmalıdır.

6. Kontrol vanasını seçmeden önce,batarya ve borulardaki
basınç düşümlerini bilmeniz gerekir.

7. Vana otoritesi
Karıştırıcı vanalarda 0-3’den az
Ayrıştırıcı vanalarda 0-5’den az
olmamalıdır.

8. Bataryanın üzerinden geçen su miktarına göre ısı transfer
eğrisini inceleyin.

9. Vana sınırlarının,düşük yüklerde karalı kontrol sağla-
maya uygun olduğunu kontrol edin.

10.Toplam debinin sabit olması için asimetrik yollu vana
kullanın.