23 Kasım 2011 Çarşamba

Dewpoint ( Çiğ Noktası ) Nedir


Dewpoint ( Çiğ Noktası Sıcaklığı) Nedir

Sabit barometrik basınç altında ve belli bir yüzde oranında rutbetli havanın su buharından yoğuşarak suya döndüğü sıcaklık noktasıdır.Yoğuşan suya ÇİĞ (DEW) denir.Çiğ noktası
Doyma sıcaklığıdır.(Dew Point).
Çiğ noktası Bağıl Nem ( Rh ) Relative Humidity ile ilişkilidir.Yüksek Bağıl Nem Çiğ Noktasının mevcut ortam hava sıcaklığına yaklaştığını gösterir.Bağıl nemin %100 e
Ulaşması Çiğ Noktasının o andaki Ortam Sıcaklığına eriştiğini ve havanın maksimum suya doyduğunu gösterir.

Barometrik basınçtan bağımsız fakat sabit sıcaklıkta ÇİĞ noktası Mutlak Nem ( Hacim hava için su kütlesi)’in bir neticesidir.Mutlak
Nem değişmeden Sıcaklık artarsa
Çiğ Noktası yükselir Bağıl Nem düşer.
Mutlak Nemi düşürmek Çiğ Noktası önceki değerine geri döndürür.
Aynı şekilde sıcaklık düşmesinden sonra Mutlak nemi artırmak Çiğ Noktasını başlangıç
Seviyesine düşürür.Bu nedenle hava 26 derece iken mevcut hava Bağıl Nemi ile hava sıcaklığı 38 derece iken bağıl nem farklıdır.Hava daha sıcak iken havadaki su buharı miktarı daha fazladır,yani ÇİĞ Noktası daha yüksektir.

Sıcaklıktan bağımsız olarak ,belli bir Barometrik basınçta,Çiğ Noktası hava içerisindeki
Su Buharının Mol oranını gösterir,ya da başka bir ifade ile,havanın özel nemini tayin eder.Eğer basınç , Mol oranı ( Mole Fraction ) değişmeden, yükselirse Çiğ Noktası da yükselir.Mol Oranını düşürmek yani havayı daha rutubetsiz yapmak Çiğ Noktası nı başlangıç değerine döndürür.Aynı şekilde Basınç düşünce Mol oranını artırmak Bağıl Nemi başlangıç değerine döndürür.Örneğin Newyorkl deniz kıyısı olarak 10 m yükseklikte Denver ise 1560 m yüksekliktedir anlamı şudur : Eğer Çiğ Noktası ve
Sıcaklık değerleri her iki şehirdede aynı ise m3 hava içerisindeki su buharı miktarı
Aynı demektir ancak Newyork daki Su Buharının Havadaki Mol Oranı Denver den
Daha fazla olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder