20 Aralık 2010 Pazartesi

Modbus Nedir

Modbus OSI 7 Layer Modeline dayalı uygulama-katmanlı Seri haberleşmeli mesajlaşma protokolüdür.Değişik Bus ve Networklere takılı Cihazlar arası Client / Server haberleşmesini sağlar.

1979 yılından beri kullanılan bir endüstri standartıdır.
Internet de Modbus'a TCP/IP yığını üzerinde sistem port 502 den erişilir.

MODBUS bir iste / cevapla (request/reply) protokolü olup,servisler
Modbus fonksiyon kodları ile tanımlanmıştır.Bir nevi kural defterindeki servis kodları kullanılarak cihazlar arası mesajlaşma
dolayısı ile haberleşme sağlanır.
Modbus fonksiyon kodları aşağıda listelenmiştir.
* 01 Read Coil Status
* 02 Read Input Status
* 03 Read Holding Registers
* 04 Read Input Registers
* 05 Force Single Coil
* 06 Preset Single Register
* 07 Read Exception Status
* 08 Diagnostics
* 09 Program 484
* 10 Poll 484
* 11 Fetch Communication Event Counter
* 12 Fetch Communication Event Log
* 13 Program Controller
* 14 Poll Controller
* 15 Force Multiple Coils
* 16 Preset Multiple Registers
* 17 Report Slave ID
* 18 Program 884/M84
* 19 Reset Comm. Link
* 20 Read General Reference
* 21 Write General Reference
* 22 Mask Write 4X Register
* 23 Read/Write 4X Registers
* 24 Read FIFO Queue

Uygulamanın Gerçekleştirilmesi (Implementation)
Teoride aynı kuralları uygulaması gereken üreticilerin uygulamayı gerçekleştirmeleri esnasında saha haberleşmelerinde sorunlar yaratan
aşağıdaki sapmalarda bulundukları gözlenmiştir.
Bu variyasyonlar şunlardır
* Veri Tipleri ( Data tipleri)
o Floating point IEEE
o 32-bit integer
o 8-bit data
o Mixed data types
o Bit fields in integers
o Multipliers to change data to/from integer. 10, 100, 1000, 256 ...

* Protokol genişlemelerinde
o 16-bit slave addressler
o 32-bit data size (1 address = 32 bits of data returned.)
o Word swapped data

Modbus 1970 lerde PLC haberleşmesi için geliştirildiğinden,nokta tipleri sınırlı olup büyük ikili nesneleri ( Large binary objects )
desteklemez.Örneğin 30 ila 175 derece arasındaki kayıt değerini standart olarak ifade edecek bir data object tanımlanması için standart bir yöntem üzerinde mutabık kalınmamıştır.
Modbus bir Master / Slave protokolü olduğundan bir saha panelinin Ethernet TCP/IP dışında kendi başına bir rapor yollaması olanaksızdır.TCP/IP Ethernet dışında Modbus protokolü bir data linkindeki cihaz sayısını 247 adet ile sınırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder