15 Aralık 2010 Çarşamba

OPC Nedir

Bina otomasyonu ve SCADA sisremlerinde kullanılan haberleşme standartları çeşitlilik arzetmektedir.Üreticiler bulundukları ülkelere göre farklı haberleşme yapıları
kullanmaktadır.1990 lara kadar haberleşme sisteminde her bir üretici kendi haberleşme
protolokülünü kullanmakta idi,bu firmaların bir kısmı OSI - Open System Interconnection
7 Layer tavsiyesine uymakta diğerleri ise haberleşmede kendi protokollerini uygulamakta idiler.1990 ların sonunda Açık Sistem den bahsetmek bir moda haline geldi,herkes açık sistemden söz ediyor,her firma kendi ürettiği sistemin bir başka firmanın sistemi ile Gateway üzerinden haberleşebileceğini öne sürüyordu.Bina teknolojisinin gelişmesi ile beraber,bina fonksiyonlarının daha konforlu ancak bir o kadar da az enerji tüketir olması şartı Sistem Entegrasyonu talebini tüm üretici firmaların önüne koydu.ASHREA nin BacNet'i,Echelon'un LonWorks'ü,Alman üreticilerin
Bus,M-Bus (Message Bus),Modbus,EiB,EiB KNX standartlarını kullanan Chiller,Kazan,Pompa
üreticileri "Bina Otomasyonu Modül" ünü daha yüksek karlar ile tüketiciye bir ilave
ürün olarak sunmaya başladılar.Mimarinin ve bina yapı sistemlerinin ve malzemelerin
başdöndürücü hızı yanında HVAC pazarına sürülen ürünlerde,daha merkezi ve daha az enerji tüketen ürünlerin artışına neden oldu.VAV yerine VRV daha kolay ve daha makul bir çözüm olarak sunuldu.
Klima sistemi olarak VRV nin binanın yapısına bağlı olan Yangın,Güvenlik,Isıtma,Su,Kirli Su,vs sistemleri ile olan ilişkisini sağlamak için bu sistemlerin her birinin kullandığı dilin farklı oluşu Entegrasyon problemi bu ise
işletme güçlüğü ile konfor ve enerji kaybına neden oldu.
İşte günümüzün ve yarının en temel sorunu her biri farklı adlar ile adlandırılmış bu haberleşme protokollerini ne şekilde "haberleşir" ve "birbirini çalıştırabilir" hale getirebiliriz'dir.
Bu yolda atılmış en büyük adım OPC Foundation dır.
OPC Foundation - Open Connectivity with Open Standarts ifadelerinin kısaltması olan OPC Organizasyonudur.
OPC - UA nın IEC62541 e uygun haberleşme standartının sağlanmasını şart koymaktadır.
Dünya çapında önde gelen otomasyon tedarikçileri ile Microsoft'un işbirliği ile ortaya çıkan ilk Standart'tır.Özgün adı OPC specification olup,artık Veri Erişim Özellikleri ( Data Access Specification) olarak tanımlanmaktadır.
Aslında Microsoft'un OLE COM (bileşen nesne modeli) ve DCOM (dağıtık bileşen nesne modeli özelliklerine dayalı olarak,Otomasyon uygulamalarında nesne,arayüz ve yöntemler kümesi standartı oluşturulmuştur.COM / DCOM teknolojileri kullanılarak tüm yazılımlar için bir Framework oluşumu temin edilmiştir.Şu an yüzlerce OPC Data Access server ve client'ı mevcutdur.

Dr Mehmet Eyüp Kızılok
BEMS Specialist.
Phd EE MSc.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder