21 Aralık 2010 Salı

Otomatik Kontrol Sistemi Nedir -01


OTOMATİK KONTROLUN TEMEL KURALLARI


Bir otomatik Kontrol Sistemi,üç temel unsurdan oluşur
-Duyar eleman
-Kontrol elemanı
-Kontrol edilen
Duyar eleman,sıcaklık,nem,seviye,basınç gibi değişkenleri ölçerek,ölçme bilgilerini,Kontrol elemanı’na iletir.Kontrol Elemanı,kendisine gelen bu bilgi ile kendisinden istenen set değerini kıyaslayarak,bir fark sinyali oluşturur bu sinyal Kontrol edileni aradaki farkı kapatacak yönde konumlandırır.
Modellemeyi HVAC için yapacak olursak
-Duyar Eleman- Kanal tipi sıcaklık duyar eleman
-Kontrol Elemanı- Kontrol Paneli (Cihazı)
-Kontrol edilen- Vana Servomotoru
Bu modelde, sıcaklık kontrol paneli üzerinde set edilen Kanal Sıcaklık değeri –Set olacaktır,Kanal Sıcaklık Duyar Elemanı hava kanalındaki sıcaklığı ölçecek,bu ölçmeyi Kontrol Paneline bildirecektir set değeri ile bu ölçme değerini kıyaslayarak, vana servomotoruna bir açma veya kapama sinyali gönderecektir.
Bu model kontrol teorisinde KAPALI ÇEVRİM olarak adlandırılır.
Bu çevrimde Giriş Çıkışın bir fonksiyonudur,yani kontrol elemanına gelen sinyal kontrol elemanının çıkışının bir fonksiyonudur.
HVAC otomatik kontrol çevrimi,Kapalı Çevrimdir.Başka bir adla geri beslemeli çevrimdir,yabancı literatürdeki adı Feedback Control System dir.
Şekil de,Kontrol Cihazı,Oda sıcaklığını,set edilen değerde tutmaya çalışmaktadır.

Dr Mehmet Eyüp Kızılok
Phd.Msc.EE
BEMS Specialist

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder